Podmínky použití

Ochranná známka I Všechna práva vyhrazena Copyright © petrlizal.com není li uvedeno jinak.

Licence Creative Commons

https://creativecommons.org/


CC SA 1.0

Zachovejte licenci 1.0 Generic (CC SA 1.0)

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčních podmínek.

https://creativecommons.org/licenses/sa/1.0/deed.cs​

Dílo smíte:

 • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu
 • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.

Za těchto podmínek

 • Zachovejte licenci — Pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.
 • Žádná další omezení — Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

CC BY 4.0

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0)

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčních podmínek.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs

Dílo smíte:

 • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu
 • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.

Za těchto podmínek

 • Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

CC BY-SA 4.0

Licence Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.

Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Unported (CC BY-SA 4.0)

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčních podmínek.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs

Dílo smíte:

 • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu
 • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.

Za těchto podmínek

 • Uveďte původ — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla. 
 • Zachovejte licenci — Pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo.

Licence Creative Commons

vznikají kombinací několika základních vlastností, které popisují, jaká práva si chce držitel autorských práv podržet a jakých si přeje se vzdát.

Existují čtyři základní vlastnosti:

CC-BY Attribution (zkratka by): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora.
CC-NC Noncommercial (nc): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.
CC-ND No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.
CC-SA Share Alike (sa): Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek identické licence. (Viz též copyleft.)

 

Nejčastěji používané licence

Označení Popis Zkratka
CC-by icon Pouze uvedení autora BY
CC-by-ND icon Uvedení autora + Žádná odvozená díla BY-ND
CC-by-SA icon Uvedení autora - týká se původního díla i jeho modifikací BY-SA
CC-by-NC icon Uvedení autora + Pouze nekomerční užití BY-NC
CC-by-NC-ND icon Uvedení autora + Pouze nekomerční užití + Žádné modifikace BY-NC-ND
CC-by-NC-SA icon Uvedení autora + Nekomerční užití + Zachovejte licenci BY-NC-SA

 

ZDROJ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Licence Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.